Club > Statuten

Doel:

Een vrijzinnige club waar diversiteit centraal staat, waar de brandende fakkel met oncontroleerbare vlammen de vrijheid benadrukt!
Een club waar een minimum aan regels geldt en waar verandering een zekerheid is!

Een club waar elke cantus het 'drink wat je wil' thema is en het woord alcoholimpotent niet bestaat. Een cantus waar een tempus niet gevraagd wordt en Vlaamse en anderstalige klassiekers van de radio geen uitzondering zullen zijn.

Leden:

 • men moet vrijzinnig zijn (uitleg)
 • Men moet geen student (geweest) zijn om lid te worden, kwestie van de te vroeg begonnen werkende mens ook een kans te geven om met een zekere vorm van het studentenleven te proeven
 • Vanaf men gedoopt is bij Libertus, is men lid
 • Men mag lid worden als er geen reden is om geen lid te mogen worden

Lidkaart:

Lidkaart is volledig los staand van het al dan niet gedoopt te zijn bij Libertus, mensen die niet gedoopt zijn bij Libertus kunnen ook een lidkaart kopen en genieten van de voordelen hiervan.
Enkel personen die het jaarlijks lidgeld betaald hebben kunnen genieten van de kortingen en mogelijk andere voordelen van Libertus activiteiten of andere zaken.
het jaarlijks lidgeld wordt ook jaarlijks bepaald.

Ereleden:

Personen, al dan niet leden, die een gulle bijdrage leveren aan Libertus zijn erelid. Zij genieten van betere voordelen. De voordelen worden bepaald naargelang de gulheid van de bijdrage.

Leden honoris causa:

Leden Honoris Causa zijn leden die een uitzonderlijke inspanning gedaan hebben ten behoeve van Libertus. Zij worden opgenomen in Het Boek der Liberti en zullen tot het einde der dagen onder andere kunnen genieten van de voordelen die voor ereleden voorbehouden zijn.

Het Boek der Liberti:

 • het boek mag enkel ingekeken worden door bij Libertus gedoopten waarvan de doopfoto in het boek staat
 • het boek wordt enkel bijgewerkt en/of aangepast door de boekbewaarder of met zijn uitdrukkelijke toestemming
 • in het boek worden de regels, die toegepast worden binnen de club, gezet en mogelijk aangepast
 • alle doopfoto's en de namen van de gedoopten + commentaar van de doper en eventueel senior, prosenioren of iemand waardoor ze de club hebben leren kennen
 • alle praesessen met hun praesesdoopfoto en een foto van het praesidium met alle namen en functies erbij met eventueel onderschrift van oud praesidiumleden
 • heel korte verslagen, over bepaalde bijzondere gebeurtenissen binnen Libertus of uitzonderlijk geslaagde of gefaalde activiteiten
 • vernoemingen van personen die 'ereleden' zijn en hun gulle bijdrage (als de persoon in kwestie dat wil)
 • vernoeming van personen die 'leden honoris causa' worden en de reden waarom, gehandtekend door de praeses en ten minste één andere prosenior
 • het boek kan mogelijk bestaan uit meerdere boeken, in dat geval wordt enkel het laatste boek meegenomen naar de nodige clubactiviteiten
 • vanaf een boek vol is wordt het bewaard door de eerste prosenior in dat boek
 • de namen en contact gegevens van alle praesessen die in het bezit zijn van een boek worden in elk volgende boek genoteerd zodat eender welk bij Libertus gedoopt iemand elk boek kan bezichtigen als deze dat wil
 • als een boekbezittend prosenior sterft gaat het boek naar de prosenior die het volgende boek heeft

Wij onderhandelen niet met terroristen:

 • Als het schild , boek of hamer gestolen worden geven wij daar geen bier, noch iets anders voor. Dan zullen wij het gewoon terug vragen of nemen.
 • Indien dit niet mogelijk is of het schild stuk ging bij het terug nemen wordt er een nieuw schild gemaakt op kosten van de dief (of of vernieler in sommige gevallen).
 • Ook al brak iemand anders het schild bij het terug nemen of geven, het schild had namelijk ongedeerd gebleven moest het niet gestolen zijn in de eerste plaats.
 • De dief in kwestie wordt niet meer toegelaten op de clubactiviteiten tenzij deze een nodige hoeveelheid bier aan de club schenkt.
 • Laten we erop rekenen dat het schild niet gestolen wordt, gewoon om niet met al dat gezeik te zitten.

Gebruiken:

 • Liederen: We zullen in Libertus onder andere de Brusselse (zwarte) codex gebruiken. In deze codex staan schunnigere en decadentere teksten dan in de Leuvense (groene) codex die ook zeker niet zal vergeten worden. Liederen die niet in de codex staan zullen op de cantus zelf op papier worden rondgedeeld of in het hades liederenboekje terug te vinden zijn. Dit kunnen zijn; chiro liederen, cafe liederen, zelf gemaakte liedjes, en liedjes van de radio in het Nederlands of andere talen.
 • Linten: Alleen de praeses en de prosenioren worden verwacht een lint te dragen, de rest moet het niet dragen maar worden toch sterk aanbevolen dit te doen.
 • Praeseslint is een 12 cm breed rood lint met een zwarte middenlijn van 2.4 cm breed en gouden franjes aan de uiteinden van het lint. Enkel het jaartal van het praesesschap komt op dit lint boven het schild.
 • Praesidiumlint is hetzelfde lint als dat van de praeses maar dan de uiteinden aan elkaar gemaakt en zonder gouden franjes. Zowel functie als het jaar worden elk jaar opnieuw erbij opgezet, het jaar boven het schild , de functie onder het schild.
 • Eenmaal praeses geweest, wordt enkel dat lint nog gedragen. Later uitgeoefende functies worden dus niet meer op een lint gezet. Indien meerdere jaren praeses wordt het jaar er wel bij opgezet
 • Ledenlinten zijn 5cm breed rood lint, met in het midden 1 cm zwart lint, worden op maat afgeknipt.

Cantussen:

 • Er worden een minimum aan regels toegepast
 • Persoon die de cantus voorzit staat boven de regels
 • Basis regels blijven, als persoon die de cantus voorzit duidelik maakt dat er gezwegen moet worden, moet er gezwegen worden, na een lied wordt gedronken op commando van deze persoon, enz...
 • Elke cantus is het 'drink wat je wil' thema.
 • het woord alcoholimpotent bestaat niet, dit moet men voor zichzelf beslissen, als een persoon wegens overmatig drankgebruik de cantus te hard stoort wordt deze buitengezet.
 • Op een cantus wordt een tempus(pauze om persoonlijke reden) niet gevraagd. Ga dus gewoon even rustig naar de toilet of ga even bellen zonder de cantus te storen. Indien hier misbruik van gemaakt wordt zal er vanzelfsprekend een straf volgen.
 • Vlaamse en anderstalige klassiekers van de radio zullen geen uitzondering zijn.
 • Als een codex nog geopend ligt, wordt deze ongedeerd gelaten.
 • GSM's hoeven niet afgezet te worden, maar als ze echt storen worden de personen verantwoordelijk voor de storing gestraft.
 • Als er iemand een andere versie van een lied kent, meld het op voorhand dat we deze versie al dan niet samen kunnen zingen ipv je eigen versie door het lied heen te zingen. We staan open voor verandering.
 • Als de blz gevraagd wordt, is dit niet noodzakelijk aan de schachten, de persoon die de cantus voorzit mag deze vragen aan eender wie persoonlijk of eender welke groep mensen.
 • De manier van blz mededelen is de albekende wijze blz 214, 2, 1, 4, 4, 2, 1, blz 214
Moest er toch gemerkt worden dat er regels echt nodig zijn om het leuk te houden zullen deze later worden bijgevoegd.

De doop:

Kan plaatsvinden waar en wanneer de praeses dat wil als de volgende personen en items aanwezig zijn en kan dus ook volledig individueel zijn:
 • Persoon die gedoopt wordt
 • praeses Libertus
 • laatst gedoopte of zijn afgevaardigde
 • schild Libertus
 • een ongekookt nog niet rot kippenei van een kip naar keuze
 • een of meer permanente stiften, zwart en/of rood
 • drank naar keuze van de gedoopte wordende van minstens 25cl (alcoholhoudende drank aanbevolen)
 • een fototoestel
Er wordt op alle nieuwe Liberti (vrijgelatenen) getekend met vermelde stift:
 • Op de naakte rechter bil: een fakkel
 • Op de naakte linker bil: een mannetje (zoals er 6 staan op het schild)
 • Vervolgens wordt er een ei stukgeslagen op het hoofd van de persoon in kwestie
 • Er wordt een duidelijke foto genomen van ten minste de tekening op de billen tot boven het hoofd.
 • toekomstig schacht zegt vervolgens VIVAT FLOREAT CRESCEAT Libertus
 • Terwijl de persoon in kwestie het schild aanraakt volgt er een ad fundum van minstens 25cl.
De doop gebeurt door de laatst gedoopte Libertus of zijn afgevaardigede.
geen foto = geen doop, de gedoopte had maar moeten kijken of het fototoestel werkte voor hij of zij gedoopt werd, de doop zal opnieuw gebeuren tot er een foto geslaagd is
Foto's alleen te bezichtigen door de bij Libertus gedoopten in Het Boek der Liberti

Doop van de praeses:

 • Een fakkel wordt aangestoken voor de bekendmaking van wie praeses zal worden.
 • Vervolgens wordt door ELK lid aanwezig van het "bijna ex" praesidium een ei stukgeslagen op het hoofd van de verkozene. (dit mag ook ruimer gezien worden, en vb door elk aanwezig lid gedaan worden ofzo, hangt van de toekomstige praeses af)
 • De "bijna ex" praeses geeft de brandende fakkel door aan de verkozene
 • Een duidelijke foto wordt getrokken van deze persoon (dus met de eieren en de fakkel)
 • Het clublied wordt gezongen

De ontgroening:

De ontgroening gebeurt door de schachtenmeester (SM) waar en wanneer hij dat wil. Dit kan dus ook volledig individueel zijn.
De schacht is ontgroend na erkenning van zijn ontgroeningsopdracht door de SM, deze opdracht is een klein ludiek opdrachtje dat door de SM zelf bepaald wordt. Dit zal in de aard zijn van vb; een pint gaan halen voor iemand, een ad fundum doen, een liedje schrijven, een gedichtje voordragen of een hele dag lekker dwaze uitbundige zaken doen. Dit hangt volledig van de SM af.

Praeses & praesidium verkiezing:

Op de eerste cantus van Libertus die plaatsvindt na augustus wordt een al dan niet nieuwe praeses gekozen. De stemming gebeurt door iedereen die aanwezig is en ooit gedoopt geweest is bij Libertus één stem per jaar binnen libertus. Praesidium-leden krijgen nog één extra stem.
Mogen stemmen hangt dus NIET af van het al dan niet lidgeld betaald te hebben.
De verkozen praeses kiest zijn nieuw praesidium zelf.
Het praesidium bestaat uit ten minste:
 • een praeses
 • een boekbewaarder (zorgt dat Het Boek der Liberti in ere en up to date blijft)
 • een quaestor (iemand dat het geld beheerd en de kas bijhoud)
 • een schachtenmeester (voorziet nieuwe Liberti van de nodige kennis van de club en de gezongen liederen)
Indien nodig kunnen andere functies toegewezen worden. vb; vice-praeses, ab-actis, webbeheerder, cantor, praesidium-nar,...

Verschillende functies mogen aan eenzelfde persoon gegeven worden. Bijgevolg kan, als Libertus bestaat uit één persoon, deze persoon zowel praeses, boekdrager, quaestor en schachtenmeester zijn.

Er wordt een foto getrokken zodra het praesidium voltallig is, de praeses houdt de fakkel vast, de boekdrager het boek en de schachtenmeester de hamer (of vergelijkbaar voorwerp).
Deze foto zal op de site geplaatst worden.